Về công ty

CÔNG TY TNHH DUY CƯỜNG….

Đang cập nhật

 

Lịch sử hình thành

DUY CƯỜNG Mong muốn của chúng tôi là đưa thật nhiều sản phẩm tốt nhất về Việt Nam mang lại nhiều sự thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của người dân Việt Nam nhằm phát triển nền kinh tế nước nhà.

 

THÀNH VIÊN CÔNG TY

Ban giám đốc công ty.

BÌNH
Director

Giám đốc kinh Doanh

Duy
ARCHITECT MANAGER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Cường
Customer Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

nhân viên công ty

Nhân viên các phòng ban công ty

Troy Gray
CEO / Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Richy Lace
Marketing Director

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Jane Gray
Public Relations

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

July Wood
Customer Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.